آرنو رافائل مینکینن ۱۹۴۵ . فنلاند
www.arno-rafael-minkkinen.com

از مجموعه‌ی دست و پا | 1971